Grinnitour cestovní agentura Plzeň

Informace na cesty

RYCHLÉ VYHLEDÁNÍ ZÁJEZDU

Země:
Oblast:
Místo:
Cena:
Odjezd od: Návrat do:
>> Rozšířené vyhledávání

Jízdenky do zahraničí

Letenky

Ticketportal, Plzeňská vstupenka

Parkování u letiště

Fotogalerie z cest

Víza

Všeobecné obchodní podmínky

 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH DAT
Zákazník souhlasí, aby jeho osobní údaje, včetně rodného čísla uvedeného v cestovní smlouvě, zpracovala CA v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Tento souhlas uděluje až do doby jeho písemného odvolání. Poskytnuté údaje budou zpracovány za účelem nabízení služeb poskytovaných nebo zprostředkovaných CA k obchodním účelům. Tento souhlas se rovněž vztahuje na všechny další nabyvatele či zpracovatele těchto dat. Poskytnuté osobní údaje mohou být zpřístupněni pouze osobám, které jsou oprávněny služby cestovní agentury GRINNITOUR – Ing. Irena Škubalová se sídlem Školní 106 330 08 Zruč-Senec, IČO 69935874 poskytovat.

PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ CA

Prohlášení o zpracování osobních údajů je poučení pro zákazníky CA dle směrnice Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), resp. její aplikace dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. 

Práva a povinnosti zpracovatele:

1. Zpracovatel se zavazuje dodržovat veškeré povinnosti vyplývající pro zpracovatele z Nařízení, zejména pak povinnosti uvedené v jeho článku 28 tak, aby byla zabezpečena ochrana práv SÚ.

2. Zpracovatel bude zpracovávat OÚ; konkrétně se bude jednat o jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu, datum narození, telefon, e-mail příp. číslo cestovního dokladu.

3. Zpracovatel se zavazuje zpracovávat OÚ pouze za účelem sjednávání smluv o zájezdu.

4. Zpracovatel se zavazuje předkládat zákazníkovi při sjednávání služeb cestovního ruchu formuláře k jeho souhlasu se zpracováním OÚ.

5. Po ukončení spolupráce má zpracovatel povinnost OÚ bezodkladně zlikvidovat. Zpracovatel je povinen přijmout technická a organizační opatření, která jsou nutná k zabezpečení zpracování OÚ v souladu s článkem 32 Nařízení a umožnit pověřenému auditu jejich ověření a kontrolu.

6. Zpracovatel se zavazuje k těmto technickým a organizačním opatřením: a) uzamykání prostor zpracovatele, kde se OÚ zpracovávají; b) zaheslováni počítačů, ve kterých se OÚ nachází, apod.

7. Zpracovatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozví v souvislosti s poskytováním služeb.

8. Zpracovatel se zavazuje, že přijme veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany OÚ, k vyloučení možnosti neoprávněného přístupu k OÚ, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, jakož i k jinému zneužití OÚ. Tyto povinnost platí i po ukončení zpracování OÚ.

Registrace

Nejste přihlášen

V kufru máte 0 zájezdů

POZOR ZMĚNA PROVOZOVNY- NYNÍ NA POLIKLINICE V PLZNI-DOUBRAVCE MASARYKOVA 62

  POZOR ZMĚNA PROVOZOVNY
    IV. POLIKLINIKA - PŘÍZEMÍ
       V PLZNI - DOUBRAVCE      
            MASARYKOVA 62

Odběr novinek

Amerika

Německé a rakouské CK

Poznávací zájezdy

Lyžařské zájezdy

Zájezdy pro seniory

Turistika a sportovní zájezdy

Lázně a Wellness

Vytvářím objednávku...